Bites – Latvijas dabas un kultūras mantojuma vēstneši

Projekta apraksts

Bites kā vienas no galvenajiem augu apputeksnētājiem un medus ražotājiem ir zināmas teju ikvienam, iemantojot čakluma simbolu daudzu tautu kultūrās. Neraugoties uz sen zināmo cilvēces atkarību no bitēm un citiem apputeksnētājiem, tieši mūsu darbības dēļ šo sugu saglabāšanās dabā ir apdraudēta.

Līdz ar to projekta “Bišu strops – Latvijas dabas mantojuma vēstniecība” ietvaros mēs gribam Tev pastāstīt par bišu ekoloģiju, uzvedību, lomu tautsaimniecībā un kultūrā, kā arī tās apdraudošajiem faktoriem, kas cieši saistīti ar aktuālākajām dabas aizsardzības problēmām Latvijā. Lai uzzinātu vairāk apmeklē mūsu rīkotos pasākumus, ekspozīciju Līgatnes dabas takās vai izmēģini savas spējas orientēšanās spēlēs par bitēm Rīgā un Līgatnē.

Izmēģini savus spēkus orientēšanās un atjautības spēlēs par bitēm un to lomu dabā un kultūrā

Pasākumu grafiks

10:00 

Laurenču sākumskola, Sigulda

Siguldā norisinājās sabiedrību izglītojošais pasākums “Bites – Latvijas dabas mantojuma vēstneši”. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja izmēģināt izglītojošo orientēšanās spēli par bitēm un dabas aizsardzību Laurenču apkaimē. Savukārt Laurenču sākumskolas vecāko klašu skolēniem bija iespēja piedalīties zooloģes Rūtas Sukovskas vadītajās nodarbībās par bišu daudzveidību, uzvedību un apdraudošajiem faktoriem.

Atbalstītājs

Projekts  “Bišu strops – Latvijas dabas mantojuma vēstniecība” ieviests ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta Reģ.Nr.1-08/320/2017.
Projekts “Bišu strops – Latvijas dabas mantojuma vēstniecība” ieviests ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta Reģ.Nr.1-08/320/2017.