Nodibinājums “Gaujas nacionālā parka fonds” ir nevalstiska organizācija, kuras darbības mērķis ir atbalstīt Gaujas nacionālā parka galveno uzdevumu sasniegšanu dabas aizsardzībā, kultūras mantojuma saglabāšanā, dabas izpētes un dabas tūrisma organizēšanā, kā arī teritorijas ilgtspējīgā attīstīšanā. Lai sasniegtu šos mērķus nodibinājums “Gaujas nacionālā parka fonds” realizē dažādas aktivitātes, lai vairotu sabiedrības informētību par Gaujas nacionālo parku, veicinātu sabiedrības iesaistīšanos dabas aizsardzības aktivitātēs, kā arī pilnveidotu dabas aizsardzības un dabas tūrisma organizēšanas profesionalitāti un veicinātu dabu nenoplicinošu uzņēmējdarbību. Seko mūsu aktivitātēm un iesaisties arī Tu!


Nodibinājums “Gaujas nacionālā parka fonds” ir dibināts 1993.gada 16.jūlijā un tam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss..